[widgetkit id=1]
europe HUNGARY SLOVAKIA CZECH REPUBLIC LATIVA BULGARIA SPAIN POLAND DENMARK GERMANY BELGIUM IRELAND UK SCOTLAND

 

Výhody

  • Občané a obce se podílí na rozhodování o své energetické budoucnosti, což zajišťuje silnou veřejnou podporu obnovitelným zdrojům energie v celé Evropě.
  • Projekty podobného typu posilují vztahy v obcích. Spolupráce v rámci komunity a dosahování cílů dodává lidem vědomí smysluplnosti jejich práce.
  • Zapojením občanů skrze komunitní energetické projekty vzniká nový zdroj  potřebného financování investic do OZE, skladování a úspory energií.
  • Zvyšuje se povědomí o možnostech lokální výroby energie z obnovitelných zdrojů a podporuje se efektivní používání energie.

Twitter News