[widgetkit id=1]

Energetické projekty vlastněné přímo občany mají potenciál transformovat stávající model  energetiky.  Po celé Evropě vznikají projekty v nichž obce a družstva vlastní a provozují energetické zdroje.

Projekt "Energie společenství" (anglicky Community Power  "CO-POWER") má za cíl:

  • Vhodnými legislativními podmínkami urychlit využívání energie z obnovitelných zdrojů (OZE).
  • Zajistit  širokou veřejnou podporu komunitním projektům po celé Evropě.
  • Poskytnout zákonodárcům informace a přesvědčit je k prosazování potřebné legislativy.
  • Informovat občany a povzbudit je k aktivitě.
  • Vydávat doporučení k legislativním změnám v Česku, Dánsku, Španělsku, Maďarsku, Irsku, Skotsku a Belgii a doporučení ke změnám evropské legislativy směřující k podpoře energetických komunitních projektů.
  • Vytvářet příležitosti pro veřejné a soukromé investice do komunitních projektů ve východní Evropě.

project

Twitter News