• 8
 • hydro
 • solar
 • efficiency
 • wind
 • 8
 • showcase quote2
 • 14
 • wind
 • Hepburn Wind
 • Ecopower
 • FoE Spain
 • FoE Czech Republic
 • Hepburn Wind
 • Hepburn Wind
 • Simon Murphy
 • FOE Ireland

Energetické projekty vlastněné přímo občany mají potenciál transformovat stávající model  energetiky.  Po celé Evropě vznikají projekty v nichž obce a družstva vlastní a provozují energetické zdroje.

Projekt "Energie společenství" (anglicky Community Power  "CO-POWER") má za cíl:

 • Vhodnými legislativními podmínkami urychlit využívání energie z obnovitelných zdrojů (OZE).
 • Zajistit  širokou veřejnou podporu komunitním projektům po celé Evropě.
 • Poskytnout zákonodárcům informace a přesvědčit je k prosazování potřebné legislativy.
 • Informovat občany a povzbudit je k aktivitě.
 • Vydávat doporučení k legislativním změnám v Česku, Dánsku, Španělsku, Maďarsku, Irsku, Skotsku a Belgii a doporučení ke změnám evropské legislativy směřující k podpoře energetických komunitních projektů.
 • Vytvářet příležitosti pro veřejné a soukromé investice do komunitních projektů ve východní Evropě.

project

Twitter News