[widgetkit id=1]

Lettország

Ha a jelenleg működő közösségeket nézzük, Lettországban nem létezik közösségi energia típusú projekt. Elenyésző számú példa létezik arra is, amikor önkormányzatok kis erdőtulajdonosok köre számára segítik szövetkezetek létrehozását a kisebb önkormányzati biomassza erőművek biomassza igényének kielégítésére.

Jónéhány ösztönző segítheti a közösségi energia projektek fejlődését, különösen a megújuló energia részhányadának növelését érintő politikai célkitűzések, az áram-piac liberalizációja és az elosztó-hálózatok kapacitásának növelése a kis áramtermelők fejlesztette áram befogadására. A kötelező átvételi rendszer hatékonynak bizonyult az ilyen típusú projektek fejlesztésének támogatására.

A közösségi energia projektek Lettország számára legmegfelelőbb típusa az lenne, ha a önkormányzatok áramot termelnének saját épületeik számára, és a fennmaradó árammennyiséget eladnák  a hálózatba. Néhány tengerpart-menti önkormányzat már érdeklődést mutatott szélturbinák üzembe helyezése  iránt. A fotovoltaikus elemek és napkollektorok is kivitelezhető megoldást kínálnak.

Tágabban nézve, a megújulók fejlesztése többszörös haszonnal járhat – alacsonyabb energiaárak, munkahelyteremtés és helyi gazdasági fejlődés formájában. Erre már van néhány működő példa Lettországban; az önkormányzatok fontos szerepet játszanak ebben. A nagyobb infrastruktúrákkal ellentétben a könnyebben kezelhető kis projektek jobb hírverést jelentenek a helyi önkormányzatok számára.  

Számos közösségi konstrukció esetében a (pályázati) támogatás rendkívül fontos szerepet tölt be, legfőképpen a szegény környékeken és a távoli tájakon. Azonban, számos megújuló energia támogatási konstrukció felfüggesztésre került, a már működő megújuló energia-termelők támogatási feltételei állandóan változnak, így nem kedvezők a körülmények új projektek indításához.

A „helyi közösségek“ kezdeményezésében induló projekteket a Közösségi-irányítású Helyi Fejlesztés támogatási konstrukcióval (CLLD) lehetne támogatni. Ezek célja a koordinált  együttműködés és újító megoldások felkutatása és különféle gazdasági, társadalmi és környezeti tevékenységekkel a vidéki térségekben élők életminőségének javítása. A projektek a LEADER típusú konstrukciók alá tartozó helyi akció csoportokkal (HACS) összhangban, és EU Alapok támogatásában valósulhatnának meg.

Twitter News