[widgetkit id=1]

Lengyelország

Tekintettel arra, hogy Lengyelországban van a legalacsonyabb szinten a társadalmi tőke Európában, valamint, hogy a jelenlegi szövetkezeti szabályozás több mint 30 éves azaz még a kommunista időkből származik, nem meglepő, hogy a szövetkezeti forma nem a legnépszerűbb errefelé.

Jelenleg egyetlen megújuló energiát termelő energiaszövetkezet sem létezik Lengyelországban. Ez azonban leginkább a támogatási rendszer folyománya, amely a kis megújuló energiaforrásokra nézve kedvezőtlen (azaz a 2012-ben előállított lengyel megújuló energia mindössze 0,01%-a származott napenergiából, a vegyes  tüzelésű biomassza és szén erőművek 41%-ához képest), a nagy, állami tulajdonú energiaóriásoknak viszont kedvező. Továbbá a rendszer nagyon ingatag, a kormány által szinte évente javasolt és bevezetett „forradalmi“ változásokkal.

Az energiabiztonságot illetően Lengyelország már jelentős fejlődésen ment keresztül a gazdaság energia-intenzitása tekintetében:  az 1990-es EU átlag 450%-áról 2010-re 170%-ra csökkent, ami azért jelzi, hogy e téren bőven van még mit javítani. A háztartások átlag 227 kWh/m2-es és az állami szektor átlagos 239 kWh/m2 energiafogyasztása mellett a 2020-ra becsült lehetséges energiamegtakarítás ezekben a szektorokban meghaladja az éves 142 TWh-t! Ez olyan terület, amely kedvező támogatási és szabályozási keretek között rendkívül jó alkalmat biztosítana a szövetkezetek továbbfejlesztésére.

Twitter News