[widgetkit id=1]

Egyesült Királyság

Skócia 

A skót kormány azt az ambíciózus célt tűzte ki, hogy 2020-ra elérje: a fogyasztott elektromosáram 100%-a megújuló energiából származzon. A cél 500 MW-nyi „közösségi és helyi“ tulajdonú energiatermelést irányoz elő. A megújulók közül a szélenergia felhasználása növekedik a leggyorsabban , ami nem meglepő, mivel az ország területén van Európa becsült szél-erőforrásainak 25%-a. Az ország területén a szélerőműtelepek gyors terjedése néha szélenergia-ellenes csoportok ellenállásába ütközik.  A közösségi energia rendkívül fontos szerepet játszik a megújuló energiaforrásokra való áttérés pozitív közmegítélésében és a velejáró hasznok újraelosztásában.

Nem csak a szélről szól

A szélerőműtelepek elsőbbsége ellenére, a közösségi energiás megoldások nagy változatosságot mutatnak jogi forma, méret, földrajzi elhelyezkedés és technológia tekintetében. Az Eigg szigeti nap-, szél- és vízenergia keverékével üzemeltetett független mini-hálózatoktól kezdve a kereskedelmi szélerőműtelep fejlesztőkön át a neilstoni helyi közösségekig a változatok széles skálája található meg.

A hálózatra kapcsolás kihívásai

A közösségi energia előtt álló egyik legnagyobb kihívás Skóciában a megújuló energiaforrások kies és elszórt elhelyezkedése, melyet jól tükröz, hogy az országnak mindössze 5 millió lakosa van. A skót parlament például úgy becsüli (2010), hogy potenciálisan 7043 vízerőmű üzembe helyezésére van lehetőség, számosan közülük 100 kW alattiak, melyeket valahogyan majd a hálózatra kell csatlakoztatni.

Finanszírozás

A közösségi energia projektek olyan támogatási programok előnyeit élvezhetik, mint az egyesült királyságbeli Kötelező Átvételi Rendszer és a Megújuló Hőenergia Ősztönző program. Mindemellett, a skót kormány kifejezetten azzal a céllal indította a Közösségi és Megújuló Energia Támogatási Rendszert (CARES), hogy a közösségi és helyi  tulajdonú megújuló energia projektek számára anyagi támogatást biztosítson.

Szabályozási keretrendszer

A tervezési joggal ellentétben az energiaügyi szabályozás nem átruházott hatalom, ami azt jelenti, hogy az ezzel kapcsolatos döntések nagy része a Westminsterben (az Egyesült Királyság parlamentjében) születnek, nem a skót kormány hozza őket. E minőségében létfontosságú tehát, hogy Skócia energiafejlesztéseit az Egyesült Királyság szélesebb összefüggésében vizsgáljuk.

Érdekes hivatkozások:

Föld Barátai Skócia

Közösségi és Megújuló Energia Tervezet

Skócia Kormánya

Észak-Írország, Anglia, Wales

Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország  energiaügyeinek jogszabályi és politikai előkészítését az Egyesült Királyság kormánya végzi. 2008-ban a kormány azt a merész és jogilag kötelező célt tűzte ki, hogy az üvegházhatású gázkibocsátást 2050-re (az 1990-es alapértékhez viszonyítva) legalább 80%-kal csökkenti. Miközben támogatja az EU átfogó 20%-os megújuló energia célkitűzését, a kormány szintén elkötelezte magát, hogy 2020-ra teljes energiaellátásának 15 %-a megújuló energiaforrásokból fog származni. Nemrégiben azonban a koalíciós kormány megváltoztatta álláspontját, és 2020 utánra már nem állít fel célszámot a megújuló energiaforrásokra. Szakpolitikák tekintetében a kormány hamarosan  közzéteszi a közösségi energia támogatás jövőbeli módját részletező Közösségi Energia Stratégiát. A jelenleg parlamenti vita alatt álló Energia Törvényjavaslat is tartalmaz néhány közösségi energiás szempontot. A Törvényjavaslat mellett a kormány most indítja az energiabiztonságra koncentráló Elektromosáram Piaci Reformját, ami szintén befolyással lesz a közösségi energia szektorra az Egyesült Királyság egész területén.

Szabályozási keretrendszer

Az energiapolitika az Egyesült Királyság kormányának fennhatósága alá tartozik. Azonban decentralizáció folytán néhány jogkör – legfőképp a területi tervezés köre – a skót, wales-i és az észak-ír kormányok hatáskörébe tartozik. Bár törvényeket nem hozhat, a skót kormány olyan „lágy“ energiapolitikai intézkedéseket hozott, melyek komolyabb politikai elkötelezettséget mutatnak a megújuló erőforrások iránt. A Gáz és Elektromosáram Piacok Hivatala (Ofgem) felelős a gáz- és árampiacok szabályozásáért az Egyesült Királyságban, elsősorban az elosztás és a távvezeték-hálózatok feletti felügyelet formájában.   

Versengő prioritások

Az Egyesült Királyságban a megújuló energiaforrások széles tárháza áll rendelkezésre, a szélenergiától kezdve a víz- és napenergiáig. Annak ellenére, hogy a kormány eleinte támogatta a megújuló energiaforrásokat (beleértve a közösségi energiát támogató politikai közleményeit), később prioritásai a palagáz és további atomenergia támogatása felé vették az irányt. Ez nagyrészt a növekvő energiaárak és az import energiaforrásoktól való egyre nagyobb függőség folyománya. Ráadásul az Egyesült Királyság számos vidékén a megújulók (főként a szélenergia) erős ellenállásba ütközött.

Finanszírozás

Az Egyesült Királyság területén a közösségi energia projekteknek 2010 óta  lehetőségük van pénzügyi támogató programok, például a Kötelező Átvételi Rendszer (FiT) és a Megújuló Hőenergia Ösztönző támogatásában részesülni. A kormány azonban félreérhető jelzéseket adott a piacnak, hirtelen megváltoztatva a díjszabást és a FiT-re jogosultak körét. Ezenfelül igen jelentős akadályokat léptettek életbe, melyek korlátozzák a közösségi és helyi  tulajdonú megújuló energia projektek hozzáférését a közvetlen kormányzati támogatásokhoz. Ez annak az egyenes következménye, hogy a kormány konzervatívan áll hozzá az állami támogatás szabályozásához. Az Energia Törvényjavaslat keretében tett legutóbbi javaslatai szerint a 10 MW-nál kisebb berendezések jogosultak a FiT-re.  

Érdekes hivatkozások:

A Közösségi Energia Koalícó

Energia és Éghajlatváltozási Minisztérium (DECC)

 

 

Twitter News