[widgetkit id=1]

Fælleejede energianlæg giver mulighed for at omstille vores energisystem til vedvarende energi. Lokalsamfund og cooperativer (andelsselskaber) over hele Europa skaber projekter, hvor de ejer og driver energiproduktionsanlæg med vedvarende og fornyelige energikilder. 

Målene for Community Power/FællesEnergi projektet er at:

  • Sætte fart på omstillingen til vedvarende energi ved at skabe gunstige rammer i lovgivningen.
  • Skabe en bred folkelig koalition i hele Europa, som støtter fællesejet vedvarende energi.
  • Informere og påvirke beslutningstagere, så de kan fremsætte lovforslag, der fremmer omstillingen til miljømæssigt og ansvarlig og demokratisk styret energiforsyning.
  • Informere og engagere borgere.
  • Fremsætte anbefalinger til at forbedre lovgivningen, så den fjerner barrierer og støtter fællesejet vedvarende energi.
  • Skabe muligheder for offentlig-privat finansiering af fællesejede anlæg til udnyttelse af vedvarende energi i Østeuropæiske lande.

project

Twitter News