[widgetkit id=1]

Storbritanien

Skotland

Den skotske regering har sat et ambitiøst mål om at opnå 100% vedvarende energi til elektricitet, der forbruges i 2020. Dette omfatter en målsætning 500 MW for "samfunds- og lokalt ” ejet energiproduktion. Vindkraft er den hurtigst voksende teknologi til vedvarende energi i Skotland, hvilket ikke er overraskende, da landet besidder 25% af Europas anslåede vindressourcer. Den hurtige udbredelse af vindmølleparker i hele landet er undertiden mødt med modstand fra anti- vind grupper. I denne sammenhæng, er  ommunity energi afgørende for at vinde offentlighedens støtte til omstilling til vedvarende energi og re- distribuere tilknyttede ydelser.

Det handler ikke kun om vind

På trods af den fremtrædende af vindmølleparker, eksempler på lokalsamfundet strømstyringsmodeller i Skotland giver stor mangfoldighed i form af retlige strukturer, skala, geografisk placering og teknologi. De spænder fra uafhængige mini net fodret af en blanding af sol-, vind-og vandkraft på Isle of Eigg, til partnerskaber mellem kommerciel vindmøllepark udviklere og lokalsamfund i Neilston.

Dårlige netforbindelser

En af de store udfordringer, som samfundet står over for magt i Skotland er den afsides beliggenhed og ofte spredte placering af vedvarende energiressourcer, set i forhold til hvor landets 5 millioner indbyggere bor. For eksempel anslår den skotske regering (2010), at der er potentiale for 7.043 hydro -anlæg, mange under en 100 kW, som vil kræve tilslutning til netinfrastruktur.

Finansiering

Fællesskabets energiprojekter kan drage fordel af de finansielle støtteprogrammer, såsom den britiske feed-in tarif og Renewable Heat Incentive. Derudover blev Community and Renewable Energy Scheme (CARES) designet af den skotske regering til specifikt at yde finansiering til fællesskabs- og lokalt ejede vedvarende energiprojekter.

Retlige rammer

I modsætning til planloven, er meget af lovgivningen på energiområdet  ikke et decentraliseret område, hvilket betyder at beslutninger om dette er i vid udstrækning sker i Westminster og ikke  i den skotske regering. Som sådan er det vigtigt, at se Skotlands energiudviklingen i den større britiske kontekst.

Interessante links:

Friends of the Earth Scotland

UK Community Energy Coalition 

Local Energy Scotland 

Community Energy Scotland 

Energy4All 

Energy Action Scotland

SCENE 

Sharenergy 

Kontakt:

Friends of the Earth Skotland
Richard Dixon, Anne Schiffer
Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
           Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefon: +44 131 243 2700
Hjemmeside: www.foe-scotland.org.uk

Nordirland, England, Wales

Den britiske regering bestemmer lovgivning og politik for energiområdet for England, Skotland, Wales og Nordirland. I 2008 vedtog regeringen et modigt og juridisk bindende mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med mindst 80% (fra 1990 baseline) i 2050. Støttende af en samlet mål for vedvarende energi på 20% for EU, er regeringen også forpligtet sig til at leverer 15% af dens samlede energi fra vedvarende energikilder i 2020.

For nylig har koalitionsregeringen dog ændret sin holdning, og den støtter ikke længere et mål fort vedvarende energi efter 2020. Hvad angår konkret politik, har regeringen netop offentliggjort sin strategi for Community Energy/Fællesejet energi om, hvordan det vil fortsætte med at støtte lokalsamfunds ejerskab til energiproduktion. Regeringen har også medtaget nogle aspekter omkring fællesskabsejet energi i sin verserende energilov, der er i øjeblikket stadig behandles i Parlamentet. Sideløbende med energiloven er regeringen i gang med en reform af  markedsvilkårene for elektricitet, med henblik på at sikre energisikkerhed, som også vil påvirke fællesskabsejet energi i hele Storbritannien.

Lovgivningens rammer

Det energipolitiske område er forbeholdt den britiske regering. Men gennem decentralisering af visse beføjelser - især området for fysisk planlægning - er der overgivet kompetence til regeringerne i Skotland, Wales og Nordirland. Selv om den ikke officielt kan lovgive, har den skotske regering også vedtaget "bløde" politiske foranstaltninger for at demonstrere en stærkere politisk vilje til vedvarende energi. Kontoret for gas-og elmarkederne (Ofgem ) er ansvarlig for at regulere gas-og elmarkeder i Storbritannien, især gennem sin overvågning af distributions-og transmissionsnet.

Konkurrerende prioriteter

Storbritannien er velsignet med vedvarende energikilder, fra vind til vand og sol. Trods indledende støtte til vedvarende energi (herunder positive politiske erklæringer om fællesskabsejet energi), har den britiske regerings prioriteter vendt mod støtte til skifergas, og yderligere atomkraft. Dette skyldes i høj grad en reaktion på højere energipriser, og stigende afhængighed af importerede energikilder. Desuden har der været en stærk modstand mod vedvarende energikilder, især vind, i mange landdistrikter i hele Storbritannien.

Finansiering

Siden 2010 har community energiprojekter i Storbritannien kunnet drage fordel af finansielle støtteprogrammer såsom feed-in tarif (FIT), og til opvarmning med vedvarende energikilder - Heat Incentive. Imidlertid har regeringen sendt blandede signaler til markedet, hurtigt ændret sin holdning om priser og berettigelse til at modtage Fit. Endvidere er der opsat væsentlige barrierer, der har begrænset adgangen til offentlige midler direkte til fællesskabs- og lokalt ejede vedvarende energiprojekter. Dette har været et direkte resultat af regeringens konservative holdning omkring reglerne om statsstøtte. Regeringens seneste forslag under energiloven omfatter berettigelse til Fit for anlæg under 10 MW.

Interessante links:

The Community Energy Coalition

Department of Energy and Climate Change (DECC)

Ofgem

Kontakt:

ClientEarth, Storbritanien
Josh Roberts
Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefo: +44 20 7749 5975
Hjemmeside: www.clientearth.org/

Twitter News