[widgetkit id=1]

Slovakiet

Fællesejede energi-initiativer er kun i deres vorden i Slovakiet. Grupper af borgere er begyndt processer for deltagerbaserede kommunale projekter og flere initiativer på mikro-niveau, især i landbruget, dukker op. Kooperativer havde en god tradition i begyndelsen af det 20. århundrede, men blev kompromitteret under den kommunistiske æra af kollektiviseringen og statseje. I almindelighed, er størstedelen af befolkningen ikke ret aktiv i at tilfredsstille deres energibehov. De er afhængige af centralt udbudte tjenester.

Ledere i energiproduktion på lokalt niveau er landkommuner (for eksempel i Polana region) og flere mere progressive små byer såsom Moldava nad Bodvou (østlige Slovakiet). Landmændene modtager i stigende omfang tilskud til biomasse udnyttelse, men dette kan ikke betragtes som fællesskabsdrevet, fordi det snarere er klassiske erhvervsinvesteringer. Blandt de væsentligste barrierer for lokalsamfundsejede og -drevne energiprojekter er manglen på kapital hos kommuner og opsparing i husstande. Sammen med modvilje mod at investere og tage en risiko. Dårlige erfaringer med investeringsordninger i 90'erne og stadig fremherskende mangel på tillid skaber et problematisk miljø for udvikling af fællesskab energisektoren.

På trods af dette, er der generelt øget erkendelse af, at den største udfordring og mulighed for regioner er udviklingen af selvforsynende lokal økonomi. Sammen med muligheden for at få adgang til midler fra EU-budgettet og få midler kanaliseret ind i regionen via finansielle instrumenter kan det øge interessen for at udvikle små lokale energiprojekter. Det forventes, at kommunerne kommer til at spille en stor rolle i pilotfasen af lokalsamfundsejede energiprojekter.

Det er nødvendigt at give oplysninger om arbejdsplaner, vejledning om hvordan man kan overvinde barrierer og løse problemer (f.eks adgang til finansielle ressourcer). Der skal ikke kun fokuseres på energispørgsmål i almindelighed eller på vedvarende energi, men også på opbygning af fællesskaber og udvikling af aktive civilsamfund.

Nyttige oplysninger:

Friends of the Earth Slovakia

Friends of the Earth-CEPA web with publications and reports on energy work in Slovak regions

Energy information Portal for municipalities

Municipal cooperation in biomass utilisation for heating of public buildings

Twitter News