[widgetkit id=1]

Danmark

I Danmark er der en lang historie med energiforsyning ejet af fællesskabet. Produktionen af elektricitet var ejet af forbrugerselskaber og kommuner. Elproduktioen var generelt baseret på et „non profit“ (hvile i sig selv) princip, hvor et års overskud blev henlagt til investeringer og vedligeholdelse eller returneret til forbrugerne i form af lavere priser.

Det blev der ændret på da Danmark gennemførte EU´s Indre Marked, liberaliserede energiproduktionen og tillod private firmaer at overtage kraftværker. I dag er fjernvarmen, som findes i næsten alle danske byer og er klart største form for varmeforsyning, stadig organiseret som „non profit“ selskaber ejet af forbrugerne eller kommuner.  

I 1980erne og 1990erne var størstedelen af de vindmøller, der blev opstillet i Danmark ejet af lokale borgere organiseret i vindmøllelaug. I dag er det kun 20% af vindmøllerne på land, som er reserveret til lokale borgeres ejerskab. Det har været en vigtig faktor bag de voksende lokale protester.

Solceller til produktion af elektricitet var meget begrænset brugt i Danmark indtil de seneste 2-3 år. Indtil slutningen af 2012 var der i Danmark en nettomålerordning for husholdninger med op til 6 kW installeret effekt. Ordningen fungerede på årsbasis. Derfor kunne forbrugerne producere elektricitet fortrinsvis om sommeren og „hente det tilbage“ fra elnettet om vinteren og om natten. Dette system førte i kombination med faldende priser på solcellepaneler  og informationskampagner fra enkelte elselskaber, organisationer og små lokale firmaer til en stor stigning i antallet af små solcelleanlæg. Antallet af solcelleanlæg steg fra 4.100 i januar 2012 til 89.500 i slutningen af 2013.

Denne positive udvikling fik elproduktionsselskaberne og flertallet i Folketinget til at reagere. Systemet var for attraktivt for forbrugerne. Derfor blev reglerne ændret.

Fra 2013 indførtes begrænsning af nettomåler-afregning til én time kombineret med en feed in tariff. Feed in tariffer er også tilgængelig for fællesejede anlæg, men det er stadig ikke lovmæssigt klart hvem der vil få lov til at deltage i fællesejede solcelleanlæg inden for Feed in tariffen.  Der er sat et maximum på 20MW om året, som kan få den forhøjede afregningspris. Afregningsprisen nedsættes år for år.

Indførelsen af feed in tariff systemet åbnede op for fællesejede solcelleanlæg, men der er stadig en række lovmæssige barrierer, der blokerer opførelsen af nye fællesanlæg.

Interessante links:

Middelgrunden Wind Turbine Cooperative

The Energy Academy

Aeroe Energy and Environment Office

District heating plants

Video about renewable energy in Denmark

Community solar heating in Denmark

Kontakt:

Friends of the Earth Danmark
Henning Bo Madsen
Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefon: +45 5126 0368
Hjemmeside: http://noah.dk/

Twitter News