[widgetkit id=1]

Polen

I betragtning af den kendsgerning, at Polen har en af de laveste niveauer af social kapital i Europa og at landets nuværende kooperativ lovgivning er mere end 30 år gammel, det vil sige går tilbage til kommunismens æra, er det ingen overraskelse, at kooperativer er ikke blandt de mest populære typer af ejerformer.

I øjeblikket er der ingen energi kooperativer i Polen, som producerer med vedvarende energi. Det er dog hovedsageligt forårsaget af det uinteressante offentlige støttesystem, der ikke er gunstigt for små vedvarende energikilder, men for de store statsejede energi-giganter. Kun 0,01% af den polske vedvarende energi, der produceres i 2012 kom fra solceller , sammenlignet med 41% fra samfyring af biomasse med kul. Systemet er også meget ustabitl med nye, revolutionerende ændringer foreslået og gennemført af regeringen næsten hvert år.

Med hensyn til energieffektivitet har Polen allerede gjort et betydeligt fremskridt med hensyn energiintensitet sin økonomi, faldt fra 450% af EU-gennemsnittet i 1990 til 170% i 2010, hvilket indikerer, at der stadig er et betydeligt rum for forbedring. Med det gennemsnitlige energiforbrug på 227 kWh/m2 i husholdninger og 239 kWh/m2 i den offentlige sektor, er potentialet for energibesparelser i disse sektorer i 2020 vurderet til at overstige 142 TWh om året ! Et område, som givet gunstige økonomiske og retlige rammer, kan være en stor mulighed for udvikling af kooperativer.

Twitter News