[widgetkit id=1]

Irsko

Komunitní energetika je v Irsku, malým, ale rozvíjejícím se sektorem. Je zde zatím jen několik komunitně vlastněných projektů, ale tato myšlenka si získává stale větší
podporu a dají se očekávat pozitivní změny. Současné projekty jsou většinou v oblasti větrné energetiky a využití biomasy.

V záři 2013 se větrná farma Templederry o instalovaném výkonu  4.6 MW stala prvním komunitně vlastněným projektem, připojeným do národní rozvodné sítě. Pak jsou další dvě větrné elektrárny, z kterých profitují i místní občané  - Větrná farma Innis Meain o výkonu 68 MW na ostrově Aran, která zásobuje elektřinou odsolovací závod, a větrná farma 0,6 MW v Burtonport, Donegal, která dodává elektřinu do závodu na zpracování ryb. Dalších pět komunitně vlastněných projektů je v přípravě, ve fázi zajištování financování a vyřizování přístupu do rozvodné sítě.

V provozu je též několik biomasových projektů. Veškeré vytápění a teplá voda v ekologické vesnici The Cloughjordan  je zajišťováno z centrálního zdroje na dřevěnou štěpku a ze solárního systému, který je provozován neziskovou organizací.   Sdružení Callan Nexus  v Kilkenny zajišťuje pro  Camphill Communities (charitní organizaci pečující o mentálně postižené) v různých lokalitách instalaci a provoz  peletového systemu centrálního vytápění.

Po celé zemi vzrůstá též počet družstev v oblasti výroby biopaliv a dřeva, které podporují lokální investice do těchto odvětví, i komunitních družstev pro efektivní využití energie.

Největším problémem energetických projektů je přístup k financování a potřeba specializovaných konzultantů v úvodních fázích projektu. Potřebná úřední povolení ke stavbě a pro připojení na rozvodnou síť jsou pro male developery velmi náročná a nákladná a mohou být příčinou krachu projektu ještě v této přípravné fázi. Doba od žádosti k nabídce smlouvy na připojení od operátora rozvodné sítě může být I vice než 5 let. Toto může být nepřekonatelnou překážkou, zejména pro komunity, které nemají dlouhodobě zajištěné zdroje financování.

Nedávná vyjádření Pata Rabitte, ministra pro energetiku a komunikace, však může být blýskáním na lepší časy: “Projekt v Templederry je vzorem pro budoucnost a očekávám, že bude vznikat stále vice komunitních projektů, kde lidé sami přebírají iniciativu a příspívají k zajištění energetických potřeb Irska v 21.století”.

 

Twitter News