[widgetkit id=1]

Dánsko 

Dánsko má dlouhou historii komunitní energetiky. Zdroje elektřiny byly často vlastněny sdružením spotřebitelů a samospráv, obvykle na principu neziskové organizace.
To se změnilo když Dánsko zavedlo směrnice EU o liberalizaci vnitřního trhu s energií, která umožnila firmám kupovat elektrárny.

Dnes je teplárenství, které je v Dánsku velmi rozšířené, stále organizováno formou neziskových organizací, vlastněných sdruženími spotřebitelů a samosprávami.

V osmdesátých a devadesátých letech byla většina větrných elektráren vlastněna obyvateli dané lokality, organiizovaných v družstvech. Dnes je tento princip uplatněn pouze u 20% projektů, což bylo důležitým faktorem vzrůstajícího odporu obyvatel proti novým větrným elektrárnám.

Fotovoltaické články se začaly ve větším měřítku instalovat teprve v posledních 2-3 letech. Do konce roku 2012 fungoval v Dánsku pro domácí fotovoltaické isntalace do 6 kW systém net-meteringu. Domácnosti dodávaly v letních dnech přebytky vyrobené elektřiny do sítě a braly ji si zpět v noci a v zimě. Kombinace klesajících cen fotovoltaických panelů a propagačních kampaní některých energetických společností, nevládních organizací i malých firem vedl k prudkému rozmachu. Počet FV panelů vzrostl z 4,100 ks v lednu 2012 na 89,500 ks v lednu 2013.

Systém se stal pro spotřebitele příliš atraktivní, proto dánský parlament reagoval změnou podmínek.

Od roku 2013 byl zaveden systém hodinového net-meteringu v kombinaci s výkupní cenou (feed-in-tariff). Systém výkupní ceny mohou využiívat i družstva. Není však dosud právně jasné, kdo může být členem družstva, které bude využívat výkupní cenu. Výkupní cenou budou podporovány instalace do celkového ročního limitu 20 MW. Výkupní cena se bude každý rok snižovat.
Zavedení výkupních cen umožnilo vznik družstev za účelem instalace fotovoltaických elektráren, nicméně zůstávají různé legislativní bariéry znesnadňující realizaci nových projektů.

Zajímavé odkazy:

Middelgrundenské družstvo-větrná elektrárna Middelgrunden Wind Turbine Cooperative

Energetická akademie The Energy Academy

Středisko pro energii a životní prostředí v Aeroe Aeroe Energy and Environment Office

Twitter News