[widgetkit id=1]

Mad'arsko

V Maďarsku by mohlo být úspornými opatřeními ušetřeno více než  40% energie spotřebované v domácnostech (152 PJ). Friends of the Earth v Maďarsku pomáhají rozvoji komunitních projektů kombinujících úspory energie s investicemi do obnovitelných zdrojů.

Investice do OZE jsou ohroženy omezeným rozpočtem státních podpůrných programů, které by bylo třeba významně posílit. Tyto programy však nejsou dostupné lidem ohroženým energetickou chudobou. Další překážkou je přílišná byrokracie schvalovacího procesu, omezený rozsah místních energeticky úsporných výrobků, služeb a nedostatek zkušených inženýrských organizací. Jsou preferovány větší biomasové projekty, často s nízkým využitím energie biomasy.  Kapacity větrných elektráren jsou přísně regulovány vzhledem k neschopnosti provozovatele  soustavy integrovat nestabilní zdroje do systému. Fotovoltaické instalace se rozvíjejí pomalu, potenciál ještě zdaleka není vyčerpán.

Komunitní iniciativy mohou být úspěšné. Družstevní a občanská sdružení jsou důležitá, neboť umožnují sdílet znalosti svých členů, zdroje a žádat o povolení či granty mnohem efektivněji než jednotlivci. Realizované projekty pak dávají lidem příjemný pocit kontroly nad zdrojem a náklady na energii.

V roce 2014 bude v Maďarsku revidována legislativa týkající se energetické efektivity, obnovitelných zdrojů a nástrojů pro jejich podporu. V rámci tohoto projektu “Energie společenství” maďarská organizace Přátel Země aktivně lobuje a navrhuje změny legislativy, které povedou k podpoře komunitních energetických iniciativ.  Dobrou zprávou je, že v Maďarsku jsou již realizovány desítky komunitních projektů v oblasti OZE a energetické efektivity. Jsou to pilotní projekty, které jsou vzhledem k omezeným místním zdrojům financovány z různých evropských grantů.  V rámci projektu “Energie společenství” budou v pěti maďarských regionech organizovány kampaňe k podpoře vzniku dalších projektů.

 

Twitter News