[widgetkit id=1]

Belgie

Většina komunitních projektů v Belgii je iniciována družstvy pro obnovitelné zdroje energie (REScoops), která jsou členem Federace sdružení a družstev pro obnovitelnou energii v Belgii (REScoop.be). Někteří členové již své projekty realizují, ostatní je připravují.

Ecopower cvba je největší belgické družstvo, založeno bylo již v roce 1991. Za posledních 12 let investovalo 50 milionů euro do OZE projektů všech typů:

Vítr: 13 turbín (22.91 MW)

Fotovoltaika: 320 instalací (2.25 MW)
Malé vodní elektrárny: obnova  3 vodních mlýnů (0.1 MW)

Biomasa: 1 kogenerační jednotka na rostlinný olej(0.25 MWel, 0.3 MWt), a v roce 2014 bude uvedena do provozu továrna na výrobu dřevních pelet (40 000 t/rok).

V Belgii probíhá opravdový boom větrných projektů  a družstva tento boom poněkud zaspala. Proto se snažíme prosadit, aby na větrnou energii bylo nahlíženo jako na majetek všech občanů, nejen majitelů pozemků. Snažíme se přesvědčit politiky a místní samosprávy aby občané měli právo na podíl v každém větrném projektu.

Ve Valonsku je připravována legislativní změna, podle níž 25% každého větrného projektu musí být nabídnut občanům a 25% místním samosprávám.

V provincii Východní Flandry budou větrné turbíny umísťovány ve vymezených prostorech poblíž dálnic. 10% těchto zón musí být nabídnuto přímo občanům a  10% místním samosprávám. Další kraje zvažují podobný přístup. REScoop.be lobuje za vyšší podíl těmto skupinám, stejně jako tomu je ve Valonsku.

Zajímavé odkazy:

Ecopower ve vlámštině

REScoop 2020

REScoop in Belgium

Energent cooperative ve vlámštině

Twitter News