[widgetkit id=1]

Bulharsko

Bulharsko nemá příliš ambiciózní cíle v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů energie (OZE). Do roku 2020 má země dosáhnout 16 % podílu OZE v energetickém mixu, přičemž 8 % připadá na vodní elektrárny postavené v minulosti. V současnosti se Bulharsko podle oficiálních informací blíží ke splnění cíle, především díky novým větrným a fotovoltaickým elektrárnám. Většina instalovaného výkonu byla postavena do roku 2011 v době platnosti minimálních výkupních cen pro nové projekty. Ve většině případů šlo o velké, centralizované zdroje. V současné době čelí obnovitelné zdroje v Bulharsku nepřízni politické reprezentace, která v nich vidí příčinu vysokých cen elektřiny (přitom detailní pohled ukazuje, že za 2/3 nárůstu ceny mohou elektrárny na fosilní paliva).

Obnovitelné zdroje vlastněné družstvy se v Bulharsku nevyskytují. Zákon o družstevním vlastnictví je zastaralý a občané nejsou zvyklí vzájemně spolupracovat. Například velké bytové domy mají možnost získat 75 % dotaci na energetickou renovaci, když se jejich obyvatelé shodnou na společném postupu. V praxi je poptávka po této dotaci zanedbatelná.

Další významnou překážkou pro rozvoj decentralizovaných obnovitelných zdrojů je složitá procedura pro získání povolení připojení k elektrické rozvodné síti nebo teplárenské soustavě. Ke zjednodušení procesu nedošlo navzdory slibům všech tří minulých vlád.

Decentralizované obnovitelné zdroje energie vlastněné občany ovšem mají v Bulharsku perspektivu. Představují vynikající možnost pro získání energetické soběstačnosti až na úroveň domácností. Právě energetická soběstačnost postavená na projektech vlastněných občany je pro nejchudší zemi Evropské unie strategicky významná.

Twitter News