[widgetkit id=1]

Česká republika

Družstevní vlastnictví obnovitelných zdrojů energie není v České republice moc rozšířeno. Asi 45 místních samospráv vlastní decentralizované zdroje enegie, z nich většina (31) jsou biomasové výtopny. Většina z 500 bioplynových stanic je vlsatněna zemědělskými společnostmi, pouze minimum z nich je v družstevním vlastnictví. Pouze tři samosprávy vlastní větrné elektrárny, čtyři mají malou vodní elektrárnu a sedm fotovoltaickou.

Samosprávy mají k rozvoji energetických projektů omezené možnosti. Též je pro ně složité vzít si dlouhodobý úvěr. Po zrušení výkupních cen z OZE je situace ještě horší, zvláště v oblasti výroby elektřiny.

Komunitní vlastnictví je běžnější v oblasti bytových domů, mnohé z nich jsou vlastněné společenstvím vlastníků. Projekty zateplování a dalších energetických úspor v těchto domech mohou být považovány za komunitní energetické projekty. Dá se předpokládat, že některé typy takových projektů budou podporovány z evropských fondů  a tudíž počet realizovaných projektů vzroste.  

Zajímavé odkazy:

Veronica Hostětín Centre

Building Industry Magazine v češtině

Nová analýza: Vítr vyrobí třetinu elektřiny potřebné v ČR s šestkrát nižší podporou, než vyžadují nové jaderné bloky

Větrné a malé sluneční elektrárny vlastněné obcemi a domácnostmi: Získejte peníze na rozvoj obce a nová pracovní místa

Twitter News