[widgetkit id=1]

Lotyšsko

Typické družstevní energetické projekty v současném Lotyšsku neexistují. V několika případech se ovšem představitelům obcí podařilo založit družstva vlastníků lesů pro zásobování obecních výtopen na biomasu.

V současné době ovšem existuje několik faktorů, které znamenají příslib pro rozvoj družstevních obnovitelných zdrojů v blízké budoucnosti. Konkrétně jde o politické cíle ke zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, liberalizaci trhu s elektřinou a posilování kapacity distribučních soustav pro integraci malých decentralizovaných zdrojů. Systém pevných výkupních cen se ukázal být efektivní cestou k podpoře těchto projektů.

Pro rozvoj energetických projektů vlastněných družstvy bude důležité, kolik měst a obcí se rozhodne vyrábět elektřinu pro pokrývání spotřeby budov, které provozují, tedy úřadů, škol, nemocnic a podobně. Představitelé několika pobřežních obcí již projevilo předběžný zájem o výstavbu větrné elektrárny, výhodné by mohly být i instalace fotovoltaických panelů.

Rozvoj obecních obnovitelných zdrojů přináší několikanásobný užitek pro region. Vedle možnosti ovlivňovat ceny energie jd především o posílení lokální ekonomiky. V Lotyšsku jsou již k dispozici pozitivní příklady, ve kterých hrají obce významnou roli. Decentralizované projekty malého rozsahu jsou pro obce daleko vhodnější než zapojení do velkých infrastrukturních akcí.

Pro úspěch řady decentralizovaných projektů zejména v chudších částech Lotyšska bude i nadále nezbytná investiční či provozní podpora. Podpůrné mechanismy ovšem byly v Lotyšsku zrušeny a podmínky pro výstavbu nových obnovitelných zdrojů nejsou příznivé.

Projekty iniciované obcemi mají šanci na podporu z programu Community Led Local Development, jehož cílem je zlepšování kvality života ve venkovských oblastech. Další příležitost představují projekty v rámci programu LEADER a nové fondy EU.

Twitter News