[widgetkit id=1]

Německo

Komunitní energetika v německém kontextu zahrnuje obnovitelné zdroje vlastněné individuálními vlastníky, soukromými zemědělci, malými a středními podniky i speciálními družstvy pro obnovitelnou energii. V roce 2012 bylo v Německu celkem instalováno 72 907 MW výkonu obnovitelných zdrojů, přičemž 25 049 MW (tedy 34 %) připadalo na komunitní energetiku.

Hlavní podíl na produkci obnovitelných zdrojů v Německu mají fotovoltaické a větrné elektrárny. Za komunitní projekty lze označit fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 15 000 MW. Vedle individuálních vlastníků s fotovoltaickými panely na střechách domů se na nových instalacích solárních elektráren v posledních letech podílejí i zemědělci. V případě větrných elektráren se do komunitní energetiky v roce 2012 započítávala čtvrtina z celkově instalovaných 30 854 MW.

V případě bioplynových stanic a kogeneračních jednotek na biomasu spadá do komunitního vlastnictví 42% z celkového výkonu 4946 MW. Významnou skupinu vlastníků bioplynových stanic tvoří soukromí zemědělci.

Informační zdroj

Více informací:

Berlínské energetické družstvo

Výroba a distribuce elektřiny pod kontrolou občanů

Družstevní fotovoltaické elektrárny v Rosengartenu 

Přátelé Země Německo

 

 

Twitter News