[widgetkit id=1]

Velká Británie

Skotsko

Skotská vláda stanovila ambiciozní cíl: Do roku 2020 zajistit 100% potřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. V rámci tohoto cíle se předpokládá postavit 500 MW “komunitně a lokálně” vlastněných zdrojů. Technologie na využití  energie větru se ve Skotsku vyvíjí z obnovitelných zdrojů nejrychleji, což není žádným překvapením, neboť Skotsko disponuje čtvrtinou celkového evropského větrného potenciálu.  Rychlý rust větrných farem se někdy střetává s odporem místních občanských iniciativ. V tomto kontextu je nutné získávat podporu veřejnosti pro přechod k obnovitelným zdrojům a rozumně dělit výnosy z takových projektů.

Nejde jen o vítr

Přes výsadní postavení větrných farem, ve Skotsku lze nalézt příklady mnoha různých typů komunitních energetických projektů, jak z hlediska právní formy, velikosti, umístění a použité technologie. Od nezávislých minisítí napájených mixem solárních, větrných a vodních zdrojů na ostrově Eigg, až k partnerství komerčních developerů a místních komunit u větrných farem v Neilstonu.

Elektrická síť je nedostatečná

Jednou z největších překážek, kterým komunitní energetické projekty ve Skotsku čelí, je odlehlost a rozptýlenost obnovitelných zdrojů energie, čemuž odpovídá i rozptýlenost osídlení. Jeden příklad: Skotská vláda odhaduje, že v zemi je potenciálně možné postavit 7043 malých vodních elektráren, mnohé z nich s výkonem pod 100 kW, ovšem v lokalitách, ve  kterých zatím není možné připojení k síti.

Financování

Komunitní projekty využívají podpůrné finanční nástroje jako jsou výkupní ceny elektřiny a podpora výroby tepla z OZE (Feed-In Tariff and Renewable Heat Incentive). Dále lze využít program skotské vlády “Projekty komunitní a obnovitelné energetiky” (Community and Renewable Energy Scheme - CARES).

Legislativní prostředí

Zatímco stavební legislativa je tvořena ve Skotsku, energetickou politiku z velké části vytváří centrální vláda  v Londýně. Proto je třeba vývoj skotské energetiky posuzovat v kontextu Velké Británie.

Zajímavé odkazy:

Friends of the Earth Scotland

Community and Renewable Energy Scheme

The Scottish Government

Severní Irsko, Anglie, Wales

Vláda Velké Británie stanovuje energetickou politiku pro Anglii, Skotsko, Wales a Severní Irsko.V roce 2008 byl stanoven závazný cíl snížit emise skleníkových plynů o 80% oproti roku 1990. Velká Británie se též zavázala do roku 2020 dosáhnout  15%podíl celkové spotřeby energie z obnovitelných  zdrojů.

Nedávno však koaliční vláda změnila svůj názor a nestanovila cíl pro obnovitelné zdroje energie po roce 2020.

Vláda nyní připravuje svoji strategii pro komunitní energetiku. Některé aspekty komunitní energetiky byly též zahrnuty do Energetického zákona, který momentálně prochází schvalováním ve sněmovně. Spolu s tím vláda připravuje reformu trhu s elektřinou pro zajištění energetické bezpečnosti, což též ovlivní komunitní energetiku v zemi.

Legislativní prostředí

Zatímco energetickou politiku provádí centrálně vláda Velké Británie, některé související pravomoci,zejména v oblasti územního plánování, jsou v kompetenci vlád Skotska, Walesu a Severního Irska.

Přestože skotská vláda oficiálně nemá pravomoc v oblasti energetické legislativy, vydala určitá nařízení, kterými demonstruje svůj zájem a politický závazek podporovat obnovitelné zdroje.

Úrad pro trh s plynem a elektřinou (The Office of Gas and Electricity Markets -- Ofgem) je regulačním orgánem trhu s plynem a elektiřnou, zejména v oblasti distribuční a přenosové soustavy.

Protikladné priority

Velká Británie má obrovský potenciál obnovitelných zdrojů energie – z větru, slunce i vody. Přes počáteční podporu se vláda nyní přiklání vice k podpoře břidlicového plynu a nových jaderných zdrojů. Důvodem jsou reakce veřejnosti na zvýšené ceny energie a zvyšující se  dovozní závislost. Další příčinou je odpor vůči obnovitelným zdrojům, zejména větrným farmám, v mnohých venkovských oblastech.

Financování

Od roku 2010 komunitní energetické projekty ve Velké Británii byly finančně podporovány formou výkupních cen a podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů (Feed-In Tariff, Renewable Heat Incentive). Vláda však náhlými změnami výkupních cen i podmínek rozvoji oboru moc nepřispěla. Také byla zavedena pravidla, která významným způsobem omezila přístup k financování pro komunitní a lokálně vlastněné projekty. To vše je důsledkem konzervativního přístupu vlády k pravidlům poskytování státní podpory. Poslední návrhy vlády v rámci Energetického zákona zajištují nárok na výkupní cenu pro projekty pod 10 MW.

Zajímavé odkazy:

The Community Energy Coalition

Department of Energy and Climate Change (DECC)

Ofgem

Twitter News