[widgetkit id=1]

Slovensko

Projekty ve společném vlastnictví jsou na Slovensku dosud poměrně vzácné, vyskytují se zejména v zemědělství. Družstevnictví získalo dobrou pověst začátkem dvacátého století, ale z období násilné kolektivizace (padesátá až osmdesátá léta dvacétého století) mají občané velmi špatné zkušenosti. To se týká i energetických projektů. Drtivá většina obyvatel spoléhá výhradně na dodávky energetických společností.

Významnou výjimku tvoří obce ve venkovských regionech, které vlastní zdroje energie. Příkladem může být město Moldava nad Bodvou. Ve výrobě energie v decentralizovaných zdrojích jsou aktivní také zemědělské podniky, v jejich případě ovšem jde o klasické využití podnikatelské příležitosti v důsledku přiznání dotace za využití biomasy.

Mezi hlavní překážky pro rozvoj komunitních energetických projektů jsou omezené možnosti financování podobných investic ze strany obcí i jednotlivců. Problémem je i neochota riskovat spojená s negativní zkušeností významné části obyvatel s investičními schématy z devadesátých let.

Na druhou stranu lze vysledovat, že řadu představitelů regionů je solovena myšlenkou posilování soběstačnosti místní ekonomiky. Připočteme-li k tomu možnost získání prostředků na podporu projektů z fondů Evropské unie, lze očekávat nárůst zájmu o projekty decentralizovaných zdrojů energie. Klíčovou roli v rozvoji komunitní energetiky budou v této fázi nadále hrát aktivní obce.

Důležitým krokem ke zlepšení podmínek pro komunitní energetické projekty bude zajištění kvalitních informací, zejména o možnostech financování projektů. Obce se budou soustředit vedle investic do obnovitelných zdrojů také na energetické renovace budov.

Užitečné informace:

Friends of the Earth Slovakia (in Slovak)

Stránky Přátel Země CEPA s publikacemi o energetických projektech v regionech Slovenska (slovensky)

Energy information Portal for municipalities (in  Slovak)

Spolupráce obcí na využití dřevní štěpky k vytápění obecních budov  (slovensky)

Twitter News